നവ കേരള സന്ദേശ യാത്ര

ആംആദ്മി പാർട്ടി വൈത്തിരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന നവ കേരള സന്ദേശ യാത്ര

03/03 / 2024 ഞായർ

💛💙💛💙💛💙
ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ: ജൂഡി
കോർഡിനേറ്റർ: അശ്റഫ്

8-30 Am : ചുണ്ട തോട്ടം

പതാക കൈമാറൽ

9 am :ചേലോട്
9.15 am: വൈത്തിരി മാവേലി ജംഗ്ഷൻ
9.30: വൈത്തിരി ടൗൺ
10 am:പന്ത്രണ്ടാം പാലം
10 30 :കോളിച്ചാൽ
11 am:നരിക്കൂടുമുക്ക്
11.30 :ലക്കിടി
12 pm :തളിപ്പുഴ
12.30 pm: പഴയ വൈത്തിരി

1.30 pm:മുള്ളൻപാറ
1.45 :വട്ടപ്പാറ
2. Pm:ചാരിറ്റി അംബേക്കർ കോളനി
2.15 :ചാരിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറർ
2.30 ചാരിറ്റി നാല് സെൻറ് കോളനി
3 pm: തളിമല
3.30 : ഒലിവുമല
4 pm :കണ്ണൻ ചാത്ത്
4.30 കുഞ്ഞം കോട്
5.pm ചുണ്ടയിൽ
സമാപനം

ജില്ലാ - മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് നേതക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു

പങ്കെടുക്കുകുക ! വിജയിപ്പിക്കുക!

Event Type
Localbody Event
Date & Time
03-Mar-2024
Contact Number